Röntgen Çekimi

Röntgen, vücut içini x ışınlarıile görselleştirir. Pek çok doku ve kemiklerin görüntülenmesinde yaygın olarak kullanılır ve ağrısız bir tetkiktir.

Hastalıkların teşhis, takip ve tedavi süreci için çok faydalıdır. Röntgen çekimleri, hastanelerin röntgen bölümlerinde radyografi uzmanları tarafından yapılır. Ancak diş hekimleri gibi diğer bazı sağlık uzmanları tarafından da uygulanabilir. Radyografik muayene, vücudun iç kısımlarının röntgen teknikleri ile görüntülenmesini sağlayan birçok çalışmayı kapsar. X ışınının neden olduğu radyasyon maruziyeti düşüktür, çoğu durumda testlerin faydaları risklerinden daha ağır basmaktadır.

Röntgenin en bilinen kullanımı kemik kırıklarıdır. Ancak, zatürre teşhisinde (göğüs röntgeni) ya da meme kanseri taramasında (mamografi) da röntgenden yararlanılır.